ul. Lwówecka 9
Siedlęcin 58-522 k. Jeleniej Góry

Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych:

– podziały nieruchomości

– wznowienia granic nieruchomości

– mapy do celów prawnych