ul. Karola Miarki 46
58-500 Jelenia Góra

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej, służy na etapie projektowania jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego, jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, wykorzystuję się ją również przy projektowaniu przyłączy sieci do budynku. Dostosowując się do wymagań klienta, na życzenie istnieje możliwość umieszczenia treści dodatkowej na mapie. Mapa do celów projektowych może występować w formie numerycznej (cyfrowej) lub standardowej (analogowej).

Proces tworzenia mapy do celów projektowych:

1. Należy przekazać nam informacje dotyczące położenia działki (miejscowość, obręb, nr działki) oraz uzgodnić zakres aktualizacji mapy dla inwestycji oraz informacje o szczególnych warunkach lub dodatkowych pomiarach, jeżeli są potrzebne.

2. Po uzyskaniu od Państwa tych informacji zgłaszamy pracę geodezyjną w odpowiednim, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Posiadając materiały otrzymane z Ośrodka wykonujemy porównanie otrzymanych danych z terenem, oraz aktualizację mapy zasadniczej. Pomiarowi podlegają wysokości terenu, skarpy, drzewa oraz inne elementy naziemne oraz nadziemne nie występujące na mapie.

4. W trakcie tworzenia mapy do celów projektowych sprawdzamy czy w ustalonym zakresie aktualizacji mapy znajdują się projektowane sieci uzbrojenia terenu. Umieszczamy niezbędne informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli w danym miejscu obowiązuje taki plan. Ustalamy, czy dla danej działki występują służebności gruntowe.

5. Sporządzoną dokumentację przekazujemy do Ośrodka w celu weryfikacji poprawności.

6. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji mogą Państwo odebrać od nas gotową mapę do celów projektowych opatrzoną wymaganymi klauzulami.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Privacy policy