ul. Lwówecka 9
Siedlęcin 58-522 k. Jeleniej Góry

Pomiary inwentaryzacyjne

  • Pomiary powykonawcze budynków i budowli 
  • Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
  • Inne wg potrzeb klienta