ul. Karola Miarki 46
58-500 Jelenia Góra

O NAS

Biuro Geodezyjne WEKTOR świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej geodezji, niezbędnych na wszystkich etapach realizowanej inwestycji. Zajmujemy się między innymi pracami z zakresu: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, mapy do celów projektowych, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wytyczeniem oraz inwentaryzacją budynków i budowli, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych zadań związanych z geodezją.

Geodezyjna obsługa budowy

   -budynków i budowli   -domów jednorodzinnych   -sieci uzbrojenia terenu

Czytaj więcej

Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych:

- podziały nieruchomości – wznowienia granic nieruchomości– mapy do celów prawnych 

Czytaj więcej

Mapy do celów projektowych

 Mapy do celów projektowych

Czytaj więcej

Pomiary inwentaryzacyjne

Pomiary powykonawcze budynków i budowli  Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenuInne wg potrzeb klienta 

Czytaj więcej

O NAS

Biuro Geodezyjne WEKTOR świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej geodezji, niezbędnych na wszystkich etapach realizowanej inwestycji. Zajmujemy się między innymi pracami z zakresu: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, mapy do celów projektowych, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wytyczeniem oraz inwentaryzacją budynków i budowli, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych zadań związanych z geodezją.