ul. Lwówecka 9
Siedlęcin 58-522 k. Jeleniej Góry

O NAS

Biuro Geodezyjne WEKTOR świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej geodezji, niezbędnych na wszystkich etapach realizowanej inwestycji. Zajmujemy się między innymi pracami z zakresu: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, mapy do celów projektowych, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wytyczeniem oraz inwentaryzacją budynków i budowli, aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych zadań związanych z geodezją.